Ręczne i automatyczne blokowanie arkusza czasu pracy

Obsługujemy dwa sposoby blokowania grafików w organizacji – Ręczny i Automatyczny.

Blokowanie grafików można wykonać tylko z konta, które ma uprawnienia administratora w organizacji.

Ręczne blokowanie

Aby ręcznie zablokować arkusze czasu pracy, przejdź do Ustawień, wybierz członka i otwórz jego profil.

Następnie kliknij przycisk Wyświetl arkusz czasu pracy.

W widoku grafików wybierz tydzień, który chcesz zablokować, i kliknij ikonę blokady.

Ręcznie zablokowany grafik dotyczy tylko wybranego użytkownika i wybranego zakresu.

Automatyczne blokowanie

Aby włączyć tę funkcję, przejdź do Ustawień i otwórz Śledzenie czasu.

Przełącz arkusze czasu automatycznego blokowania i kliknij przycisk Zapisz.

Po ustawieniu automatycznej blokady grafiki będą blokowane co tydzień dla wszystkich członków organizacji.

Jak odblokować karty czasu pracy, możesz przeczytać tutaj!