Utwórz nowy raport niestandardowy

Raport niestandardowy to wygodne narzędzie, które pozwala użytkownikom tworzyć raporty odpowiadające ich indywidualnym potrzebom biznesowym. Dzięki temu narzędziu w prosty sposób zsumujesz dane i przedstawisz je w sposób bardziej zrozumiały i czytelny dla współpracowników, użytkowników i innych odbiorców.

W Sandtime.io otrzymujesz przygotowane podstawowe raporty: „Faktury”, „Miesięczne karty czasu pracy” oraz „Przychody z projektu”. Możesz przypiąć je do pulpitu nawigacyjnego, aby mieć do nich szybki dostęp, oraz możesz je edytować i modyfikować zgodnie z własnymi potrzebami. Każdy raport można wyeksportować w formacie Excel lub CSV.

Tworzenie niestandardowych raportów przy użyciu grup, metryk i filtrów jest proste w użyciu. Kliknij przycisk Utwórz nowy raport i zacznij tworzyć raporty zgodnie z wymaganiami biznesowymi.

  • Grupuj według – może służyć do podsumowania danych w sposób bardziej zrozumiały dla użytkownika.

Można na przykład stworzyć grupę opartą na projektach, a następnie podsumować dane dotyczące kosztu netto i kosztu całkowitego dla każdego projektu.

  • Metryki — pozwalają użytkownikom na bardziej szczegółowe podsumowanie danych.

Na przykład możesz użyć metryki zgłoszonego czasu, aby zobaczyć, ile czasu pracownicy spędzają na każdej czynności.

  • Filtry – umożliwiają również tworzenie niestandardowych raportów, które lepiej odpowiadają Twoim potrzebom. Korzystanie z filtrów jest proste i intuicyjne, a ich użycie może zaoszczędzić dużo czasu i ułatwić pracę z raportami.

Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć tylko koszty netto dla określonego projektu, możesz użyć filtra projektu i metryki kosztu netto. W ten sposób otrzymasz raport z kosztami netto tylko dla wybranego projektu.