Koszt i Dochód

W aplikacji Sandtime.io, oprócz raportowania czasu, możemy również wprowadzić Koszt członka w organizacji oraz Dochód członka dla danego projektu.

Jeśli chcesz dodać jedno z powyższych, przejdź do Organizacji.

Jeśli chcesz dodać dochód, przejdź do Projektu.

Dla kosztu przejdź do profilu Użytkownika.

Kliknij przycisk Dodaj stawkę, wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia (pole opcjonalne),

Następnym krokiem jest podanie stawki godzinowej i stawki podatku oraz wybranie waluty.

Utworzone zakresu dla Koszt i Dochód przedstawione są na osi czasu.

  • Ikona Aktywne wskazuje aktualnie aktywny zakres kosztu/dochodu
  • Linie przerywane na osi czasu wskazują przyszłe zaplanowane stawki, które nie są jeszcze aktywne

Koszt i Dochód w różnych walutach

Dany miesiąc może zawierać stawki w różnych walutach,


Będą one znajdować się na osobnych pozycjach podczas generowania Raportu.

Członkowie z rolą Użytkownik nie będą widzieć żadnych przypisanych stawek w tworzonych raportach.

Więcej dowiesz w sekcji role i uprawnienia!