Odblokuj grafik

W przypadku, gdy członek organizacji chciałby uzupełnić lub wprowadzić poprawki na zamknięty tydzień, może poprosić administratora o odblokowanie okresu.

W tym celu Użytkownicy muszą wysłać do administratora prośbę o odblokowanie danego zakresu w arkuszu czasu pracy.

Po zatwierdzeniu przez administratora, członkowie będą mieli 30 minut na wprowadzenie zmian w swoich grafikach. Po tym czasie karty czasu pracy zostaną ponownie zablokowane.

Wysłanie prośby o odblokowanie grafików:

  • z widoku aktywność w trybie edycji

lub

  • z widoku arkusza czasu pracy

Zobacz artykuł o automatycznym i manualnym blokowaniu arkuszu czasu pracy.